Το σχολείο μας  από το Σεπτέμβρη του 1998 βρίσκεται στη Φιλίππου Β' 29 και συστεγάζεται με το 2ο Γυμνάσιο. Στο σχολείο υπάρχουν 2 αίθουσες πληροφορικής, εργαστήριο φυσικής - χημείας καιι εργαστήριο τεχνολογίας. Επίσης υπάρχει σχολική βιβλιοθήκη.

Διευθυντής του σχολείου είναι ο Θεοδωρίδης Σάββας και οι Διευθυντές που έχουν υπηρετήσει σ' αυτό είναι :

Ο Πάτερ Βαλταδώρος Παρασκευάς
η κα Πατίκα Ελένη
και η κα Τανή Άννα